Veiklos sritys

VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė yra Klaipėdos miesto savivaldybės įsteigta pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius poreikius. Ligoninės yra LNSS priklausanti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, ligoninės įstatai.

VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė teikia šias nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

  • Būtinoji medicinos pagalba;
  • Palaikomasis gydymas ir slauga (suaugusiesiems);
  • Stacionarinė paliatyvioji pagalba (suaugusiesiems).

VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė, esant galimybei, teikia šias mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

  • Palaikomasis gydymas ir slauga (suaugusiesiems).

Asmenys, norėdami gauti aukščiau minėtas paslaugas, privalo kreiptis į ligoninės Priėmimo skyrių, pateikti paciento asmens dokumentą, gydančio gydytojo siuntimą (F. Nr. 027/a) ir užsiregistruoti į eilę paslaugų gavimui. Asmenys, norėdami gauti aukščiau minėtas paslaugas mokamai, dėl šių paslaugų gavimo taip pat turi kreiptis į Priėmimo skyrių (esant galimybei gauti mokamas paslaugas – būsite pasiųsti mokamų paslaugų sutarčiai sudaryti, gausite informaciją apie mokamų paslaugų kainas ir apmokėjimo būdus).

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

Nemokamai palaikomojo gydymo ir slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos pacientams, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu, turintiems gydančio gydytojo siuntimą (F. Nr. 027/a), atitinkantiems kriterijus, numatytus LR SAM 2012 m. gegužės 4 d. įsakyme Nr. V-393 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo” (kreipiantis dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų) arba LR SAM 2007 m. sausio 11 d. įsakyme Nr. V-14 „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo” (kreipiantis dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų). Atkreipiame dėmesį, kad per kalendorinius metus nemokamai asmeniui gali būti suteikta iki 120 kalendorinių dienų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų, o paliatyvioji pagalba, priklausomai nuo ligonio būklės, įvertinus gydytojų konsultacinei komisijai, nemokamai gali būti teikiama neterminuotą laiką.

Informaciją apie stacionarinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kainas gausite paskambinę telefonu (8 46) 41 00 71.

Skip to content